เที่ยวพิษณุโลก ไหว้ศาลหลักเมืองพิษณุโลก พร้อมไหว้พระ 3 วัดดัง ขอพรให้ได้สมดังใจปราถนา

ศาลหลักเมืองพิษณุโลก

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองสองแคว พิษณุโลก แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองเลย นั่นก็คือ ศาลหลักเมืองพิษณุโลก เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ตั้งของสิ่งมงคลที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวสองแควเอาไว้เลย เพราะฉะนั้นลองตาม ที่เที่ยวพิษณุโลก ไปดูกันว่า เสาหลักเมือง สวยๆ ที่อยู่ภายในศาลหลักเมือง จังหวัดพิษณุโลก ว่าจะมีความงดงามขนาดไหนกันเลยดีกว่า

กราบสักการะ ศาลหลักเมืองพิษณุโลก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใจกลางเมือง

ศาลหลักเมืองพิษณุโลก

ศาลหลักเมืองคืออะไร

ในสมัยโบราณการสร้างศาลหลักเมืองนั้น จะต้องทำพิธีการยกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น และให้เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรสำหรับยึดถือทางจิตใจว่าบ้านเมืองที่สร้างขึ้นนั้น ได้มีรากฐานฝังเอาไว้อย่างแน่นอนแล้ว ให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขรุ่งเรืองสถาพรตลอดไป การมาไหว้พระศาลหลักเมืองก็จะมาไหว้กันได้ทุกวัน แต่ถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่โบราณเขาก็จะถือกันว่าวันไหนเป็นวันโลกาวินาศก็จะไม่ออกมาไหว้กัน สิ่งของหลักๆ ที่ใช้ไหว้พระศาลหลักเมืองก็คือ ธูป เทียน แผ่นทอง พวงมาลัย 2 พวง (ไว้บูชาทั้งด้านนอกที่จุดธูปเทียนและด้านในพระหลักเมือง) ดอกบัว และผ้าสี

ประวัติความเป็นมาของ ศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก

ศาลหลักเมืองพิษณุโลก

ศาลหลักเมือง จังหวัดพิษณุโลก นั้นประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำน่าน ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกออก โดยอาคารของศาลหลักเมืองนั้นถูกออกแบบโดยกรมศิลปากร มียอดปรางค์ ฐานกว้าง 16.60 เมตร ความสูง 10.65 เมตร โดยเสาหลักเมืองได้ทำมาจากไม้มงคลหลายชนิดรวมอยู่ด้วยกัน แบ่งเป็นสามส่วน คือ ส่วนลำต้น ทำจากไม้ราชพฤกษ์ ส่วนที่สอง เป็นท่อนลูกแก้ว ทำจากไม้ชิงชัน และส่วนที่สาม ส่วนยอด จะมีลูกแก้วที่ทำจากไม้สักทองตายพราย

โดยศาลหลักเมืองนี้ ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน ปี พ.ศ.2540 ซึ่งความคิดริเริ่มในการสร้าง ศาลหลักเมือง ของพิษณุโลก นั้น ตามจากคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่า จังหวัดพิษณุโลก นั้น มีเสาหลักเมืองเป็นลักษณะของศิลาจารึกเดิมที่ฝังอยู่ใต้ดินริมแม่น้ำน่าน บริเวณหัวกำแพงหักหรือกำแพงขาดในกรมทหาร ซึ่งอยู่ห่างจากพระราชวังจันทน์ไม่มาก

ว่ากันว่าในปัจจุบันนั้นได้มีการเก็บรักษาเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพุทธชินราชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือไม่ก็หลักเมืองนั้นก็ได้จมอยู่ในลำน้ำน่าน รวมถึงมีการกล่าวเอาไว้ว่าเคยมีการวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างศาลหลักเมืองบริเวณหน้าวัดนางพญา เป็นต้นอีกด้วยครับ จนในปี พ.ศ.2530 นายสุวรรณ อุบลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองพิษณุโลกในขณะนั้น ได้วางแผนที่จะสร้าง ศาลหลักเมืองพิษณุโลก ขึ้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก

ข้อมูล ศาลหลักเมือง จังหวัดพิษณุโลก

  • ที่อยู่ : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.

3 วัดดังที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปถึง เมืองพิษณุโลก

1. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)

ศาลหลักเมืองพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร เป็นวัดดัง ของ จังหวัดพิษณุโลก ที่ตั้งประดิษฐาน พระพุทธชินราช พระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์เอาไว้ นอกจากจะมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ศรัทธาของชาวพิษณุโลกแล้ว นับได้ว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่มีความงดงามของประเทศไทยอีกด้วยครับ นอกจากนี้ภายในวัดก็ยังมีวัตถุโบราณมากมาย ทั้ง พระเหลือ วิหารพระเจ้าเข้านิพพาน อัฏฐารส เป็นต้น

2. วัดนางพญา

ศาลหลักเมืองพิษณุโลก

วัดนางพญา เป็นวัดที่ห้ามเป็นอันขาดเลยครับ เพราะมีความสำคัญในประวัติศาสตร์อย่างมาก คือ ชื่อของ “วัดนางพญา” นั้นมาจาก พระวิสุทธิกษัตริย์ตรี พระราชมารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเอง พระองค์ทรงถาปนาพระอารามแห่งนี้ และทรงได้สร้าง พระนางพญา หนึ่งใน พระชุดเบญจภาคี บรรจุไว้ในองค์เจดีย์อีกด้วย แต่เพราะสงครามในช่วงนั้น ทำให้วัดนี้ถูกทิ้งร้างเอาไว้ จนมีการขุดเจอ พระนางพญา อีกครั้ง ทำให้ชื่อเสียงของ วัดนางพญา โด่งดังไปทั่วเมืองพิษณุโลก เลยมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรกันมากมาย

3. วัดราชบูรณะ

ศาลหลักเมืองพิษณุโลก

วัดราชบูรณะ นั้นเป็นอีกหนึ่งในวัดเก่าแก่ ที่มีอายุยาวนานมากถึง 1,000 ปีเลยครับ โดยมีมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยแล้ว โดยไฮไลท์ของวัดนี้จะอยู่ที่ความสวยงามของ พระอุโบสถ นั่นเอง เพราะจะพิเศษตรงที่ชายคานั้น จะตกแต่งด้วย นาค 3 เศียร นั่นเอง จึงทำให้มีความสวยงดงามเป็นอย่างมาก ส่วนองค์พระประธานภายในพระอุโบสถก็จะเป็นศิลปะแบบในยุคสุโขทัยเลย รวมถึงตามผนังยังมีจิตรกรรมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ รามเกียรติ์ด้วย

หมายเหตุ : ทั้ง 3 วัดที่แนะนำไปนั้นเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของวัดดังพิษณุโลกครับ เอาไว้ในบทความต่อ ๆ ไปเราจะนำวัดที่เหลือมาฝากครับ

ไม่ว่าจะเป็น ศาลหลักเมืองพิษณุโลก หรือวัดดังต่าง ๆ นั้นได้กลายมาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมือง พิษณุโลก ที่ไม่ว่าใครไปเยือนก็ต้องหาโอกาส เข้าไปกราบไหว้สักการะไหว้ขอพรกันแทบทั้งนั้น ว่ากันว่าถ้าได้ไหว้ ศาลหลักเมือง ก็เหมือนได้เสริมชัยเสริมบุญ เพราะฉะนั้นใครไปเที่ยวเมืองสองแควก็อย่าลืมแวะไหว้ขอพรกันด้วยครับ สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อน ในบทความต่อไปเราจะพาไปเที่ยวไหว้ เว็บหวยสด จังหวัดไหน หรือ วัดดังประเทศไทย ที่ใด โปรดรอติดตามชมกันได้เลย สวัสดีครับ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

เว็บแทงไม่อั้น เว็บแทงหวยยอดนิยมที่มีหวยเปิดตลาดมากที่สุด พร้อมระบบการ ฝาก-ถอน ออโต้ รูปแบบใหม่ล่าสุดที่สามารถทำรายการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คำแนะนำ ตลอด 24 ชั่วโมง

เนื้อหาน่าสนใจ

หวยยอดนิยม