เที่ยววัดสวยพระนคร วัดอินทรวิหาร กราบขอพรหลวงพ่อโต

วัดอินทรวิหาร

วัดอินทรวิหาร นั้นรู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคือ วัดหลวงพ่อโต เป็นอีกวัดเก่าแก่ของบ้านเรา ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน และยังมี หลวงพ่อโต พระพุทธรูปอุ้มบาตรองค์ใหญ่ ที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ และมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ ที่พระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ท่านได้สร้างเอาไว้ภายในวัด รวมถึงยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ให้ผู้ที่เดินทางไปยังวัดนั้นได้เข้าไปกราบสักการะ ไหว้ขอพรองค์พระ เพื่อเสริมสิริมงคลด้วยครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ วัดสวยเมืองไทย จะขอพาทุกท่านไปเยี่ยมชม วัดหลวงพ่อโตแห่งนี้กันครับ

วัดอินทรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ประวัติและความเป็นมา

วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แต่ดั้งแต่เดิมชาวบ้านนั้นเรียกว่า “วัดไร่พริก” เพราะสร้างอยู่ในบริเวณสวนผักของชาวจีน ในเวลาต่อมาก็เปลี่ยนมาเรียกเป็น “วัดอินทาราม” ตามนามของเจ้าอินทวงศ์ โอรสของเจ้าผู้ครองนครเมืองศรีสัตนาคนหุต ผู้ซึ่งมาพำนักและตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณใกล้ๆ วัดแห่งนี้ อีกทั้งท่านยังเป็นผู้ปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ขึ้นใหม่อีกด้วย

วัดอินทรวิหาร

ส่วนชื่อวัดในปัจจุบันนั้นได้ถูกเปลี่ยนมาใช้ ในตอนสมัยรัชกาลที่ 6 เพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้วัดอินทาราม (บางขุนพรหม) ซึ่งได้มีชื่อไปพ้องเข้ากับวัดอินทาราม (บางยี่เรือ) จังสั่งให้เปลี่ยนชื่อวัดเสียเป็น “วัดอินทรวิหาร” โดยมีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น) แห่งวัดบวรนิเวศวิหารเป็นผู้ตั้งชื่อวัดใหม่ และได้ใช้ชื่อนี้มาตลอดจนถึงปัจจุบันครับ

ความน่าสนใจภายในวัด

วัดแห่งนี้นี้มีความสำคัญอย่างหนึ่งตรงที่ว่า เป็นวัดที่ “สมเด็จพระพุฒาจารย์” หรือ หลวงพ่อโต พรหมรังสี ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของพระพุทธศาสนาไทย โดยท่านเป็นผู้นำเอาพระคาถาชินบัญชร มาทำการปรับปรุงแก้ไขจนกลายเป็นอีกหนึ่งบทสวดมนต์ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเรานิยมสวดกันในทุกวันนี้ครับ อีกท่านเคยบรรพชาเป็นสามเณรและศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดอินทรแห่งนี้อีก โดยเราจะสามารถเห็นได้จากสิ่งต่างๆ ที่ท่านได้สร้างเอาไว้ในวัดแห่งนี้

1. พระศรีอริยเมตไตรย

“พระศรีอริยเมตไตรย” หรือ “หลวงพ่อโต” ที่อยู่ภายในวัด นั้นเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูงวัดตั้งแต่พื้นจนถึงยอดเกตุ 16 วา หรืออยู่ที่ราว ๆ 32 เมตร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์โตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 4 สามารถสร้างได้เพียงพระนาภี หรือก็คือบริเวณสะดือของพระพุทธรูป สมเด็จพระพุฒาจารย์โตท่านก็ถึงมรณภาพลงเสียก่อน ทำให้การก่อสร้างนั้นหยุดชะงักไปอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะดำเนินต่อมาอีกถึง 60 ปี ก่อนที่จะสร้างพระศรีอริยเมตไตรยองค์นี้เสร็จสิ้นลงในสมัยรัชกาลที่ 7

วัดอินทรวิหาร

ด้านบนยอดเกตุของหลวงพ่อโตองค์นี้ ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลประเทศศรีลังกาได้มอบให้แก่รัฐบาลไทยประดิษฐานอยู่ ส่วนองค์ของหลวงพ่อโตนั้นก็ประดับด้วยกระจกโมเสกทองคำแท้จากประเทศอิตาลีทั้งองค์ มีการเล่าขานถึงเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตว่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการทิ้งระเบิดตามสถานที่สำคัญต่างๆ และระเบิดก็ได้มาตกอยู่ที่บริเวณองค์หลวงพ่อโตจำนวนหนึ่ง แต่ไม่ระเบิดเลยสักลูก ทำให้ชาวบ้านต่างศรัทธาในองค์หลวงพ่อโตเป็นอย่างมาก

หมายเหตุ : บริเวณมณฑปองค์หลวงพ่อโตที่อยู่ทางด้านบน เราสามารถเดินขึ้นไปเพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และขอพรกับหัวใจองค์หลวงพ่อโต พร้อมทั้งชมบรรยากาศโดยรอบของวัดได้อีกด้วยครับ

2. พระอุโบสถ

ไปต่อกันที่พระอุโบสถของวัด ซึ่งทางวัดนั้นได้ทำการรักษาแบบดั้งเดิมหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ของเจ้าอินทวงศ์ แต่ได้มีการเพิ่มเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของพระอุโบสถมากขึ้น เนื่องจากโครงสร้างเก่ามีความชำรุดเสียหายด้วยการบูรณะสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

3. จิตรกรรมฝาผนัง

วัดอินทรวิหาร

ส่วนของผนังและพื้นของพระอุโบสถได้มีการตกแต่งด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต ทางด้านหลังคานั้นทำการมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสวยงาม และส่วนของช่อฟ้า ใบระกา รวมไปถึงหางหงส์ที่ใช้ประดับตกแต่ง นั้นเป็นงานช่างปูนปั้นตามรูปแบบทรงไทยในสมัยอยุธยาดั้งเดิม โดยภายในประดิษฐานพระประธานนามว่า “พระอินทร์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่อยู่ในอิริยาบถท่านั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ด้านซ้ายวางหงายบนพระเพลา ส่วนพระหัตถ์ด้านขวานั้นวางคว่ำลงบนพระชานุ และนิ้วพระหัตถ์นั้นทำการชี้ลงไปที่พื้นธรณี

4. สักการะท้าวมหาพรหม

และทางวัดนั้นยังมี องค์มหาเทพ ท้าวมหาพรหม ให้เราได้กราบไหว้สักการะ ที่ได้มีการนำมาประดิษฐาน เนื่องในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 เพื่อตั้งประดิษฐานและกลายเป็นแลนด์มาร์กของแขวงบางขุนพรหม

ข้อมูล วัดอินทวิหาร กทม.

ที่อยู่ : 144 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพฯ
วันเวลาเปิด-ปิด : สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ : 02 – 282 – 3173
เว็บไซต์ :
Facebook : https://www.facebook.com/WatIndharaviharn

ใครที่มองหาวัดไหว้พระทำบุญในกรุงเทพช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เราขอแนะนำ วัดอินทรวิหาร ให้เป็นหนึ่งในนั้นเลยครับ ไหนจะเดินทางสะดวกสบาย ได้กราบไหว้สักการะ หลวงพ่อโต ขอพร ให้บุญบารมีของท่านให้ช่วยคุ้มครอง และมีแต่ความสุขเความเจริญในชีวิตของเราอีกด้วยครับ สำหรับวันนี้ เว็บหวยสด คงต้องขอตัวลากันไปก่อน บทความหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหว้พระที่ไหน รอติดตามชมกันได้เลย สวัสดีครับ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

เว็บแทงไม่อั้น เว็บแทงหวยยอดนิยมที่มีหวยเปิดตลาดมากที่สุด พร้อมระบบการ ฝาก-ถอน ออโต้ รูปแบบใหม่ล่าสุดที่สามารถทำรายการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คำแนะนำ ตลอด 24 ชั่วโมง

เนื้อหาน่าสนใจ

หวยยอดนิยม