ไหว้สักการะหลวงพ่อนิล วัดบางกุ้ง สมุทรสงคราม วัดเก่าแก่ 200 ปี

วัดบางกุ้ง

พูดถึงอีกหนึ่ง ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ แบบไปเช้า-เย็นกลับ อย่าง วัดบางกุ้ง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาที่มีอายุราว 258 ปี ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม กลายเป็นจุดหมายปลายทางของสายมูทั่วประเทศ หลังมีข่าวคนถูกรางวัลที่ 1 จากการมาไหว้ขอพรที่วัดแห่งนี้ ภายในวัดยังมี “โบสถ์ปรกโพธิ์” เป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อนิลมณี ที่ผู้ศรัทธาจากทุกสารทิศเดินทางมากราบไหว้สักการะอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

ประวัติวัดบางกุ้ง จ.สมุทรสงคราม วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา

วัดบางกุ้ง ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พ.ศ. 2250-2300 เดิมมี 2 วัดใกล้เคียงกัน คือวัด บางกุ้งน้อย และ บางกุ้งใหญ่ ผู้สร้างเป็นพี่น้องกัน ต่อมาวัด บางกุ้งน้อยถูกทิ้งให้รกร้าง จึงได้รวบรวมเนื้อที่ 2 วัดด้วยกัน และใช้ชื่อว่า วัด บางกุ้ง ในปัจจุบัน ทั้งยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์โปรดเกล้าฯ ให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายบริเวณนี้ โดยมีวัด บางกุ้งอยู่กลางค่าย เรียกว่า ค่ายบางกุ้ง โดยสร้างกำแพงล้อมวัดเอาไว้ให้อยู่กลางค่าย เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทหาร ก่อนจะร้างไปภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

วัดบางกุ้ง

ซึ่งต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงทำการสถาปนากรุงธนบุรีให้เป็นราชธานี ทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้ชาวจีนที่มาจากระยอง, ชลบุรี, ราชบุรี และกาญจนบุรี รวบรวมผู้คนมาตั้งเป็นกองกำลังทหารรักษาค่าย จึงทำให้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ค่ายจีนบางกุ้ง” ในปีพุทธศักราช 2311 ด้านพระเจ้ากรุงอังวะยกทัพผ่านกาญจนบุรีเพื่อเข้ามาล้อมค่ายจีนบางกุ้ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้พระมหามนตรี (บุญมา) เป็นแม่ทัพ และยกทัพไปช่วยเหลือทหารจีนทำการขับไล่กองทัพพม่า

ความน่าสนใจต่าง ๆ

1. โบสถ์ปรกโพธิ์พลิกชีวิต

วัดบางกุ้ง

เรียกว่าเป็นไฮไลท์ และจุดเด่นของทางวัด นั้นมีความแตกต่างจากวัดอื่น ๆ เลยก็คือ โบสถ์ปรกโพธิ์ ซึ่งโบสถ์ของวัดนั้นได้ถูกต้นไม้ใหญ่ 4 ชนิดปกคลุมเอาไว้ ซึ่งได้แก่ ต้นโพธิ์, ต้นไทร, ต้นไกร และต้นกร่าง ถือเป็นโบสถ์ในต้นไม้เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และคาดการณ์ว่าน่าโบถส์หลังนี้มีอายุราว ๆ 200 กว่าปี อีกทั้งโบสถ์นั้นไม่มีช่อฟ้า ใบระกา เหมือนวัดไทยทั่ว ๆ ไปด้วยครับ แต่ได้รากไม้เหล่านี้มาเป็นตัวช่วยยึดให้โบสถ์หลังนี้ยังคงรูปได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียว นอกจากนี้ตรงหน้าบันยังมีลวดลายพันธุ์พฤกษา ภายในยังประดับไปด้วยเครื่องถ้วยซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะในสมัยกรุงศรีอยุธยาช่วงตอนปลาย ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม และยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน ที่เที่ยว Unseen Thailand อีกด้วยครับ

2. หลวงพ่อนิลมณี

วัดบางกุ้ง

ภายในโบสถ์ปรกโพธิ์นั้น ประดิษฐาน หลวงพ่อพุทธมณีนิล หรือ หลวงพ่อโบสถ์น้อย หรือ หลวงพ่อดำ พระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยอยุธยาตอนปลาย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน นอกจากนี้ ภายในโบสถ์ปรกโพธิ์ ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามและเก่าแก่มากๆ แสดงเรื่องราวพุทธประวัติ เป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม และภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ในซุ้ม ขนาบข้างด้วยอัครสาวกนั่งพนมมือ

3. อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วัดบางกุ้ง

 สถานที่สักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโบสถ์ปรกโพธิ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

4. ศาลนางไม้เจ้าจอม

ศาลนางไม้เจ้าจอม หรือศาลขององค์หญิงมณฑาทิพย์ (จันทร์เจ้า) ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังวัด เป็นศาลเก่าแก่ที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือกันมาก เล่ากันว่าท่านเป็นสตรีผู้รักชาติช่วยรบพม่าจนได้รับชัยชนะ เมื่อสิ้นอายุขัยดวงวิญญาณยังคงผูกพันกับสถานที่แห่งนี้

5. สระน้ำโบราณ

ภายในวัดนั้นยังมี สระน้ำโบราณรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีขนาดกว้าง 5 เมตร และความยาว 7 เมตร อยู่ทางด้านทิศเหนือของพระอุโบสถ โดยที่ขอบสระน้ำโบราณนั้นจะมีกำแพงเตี้ยกั้นไว้

6. ค่ายบางกุ้ง

วัดบางกุ้ง

เมื่อ 200 กว่าปีก่อน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมด้วยเหล่าทหารหาญได้ประกอบวีรกรรมต่อสู้กับข้าศึกพม่าที่รุกรานสยามจนได้รับชัยชนะที่นี่ โดยจะมีรูปปั้นนักมวยในท่าทางต่าง ๆ ตั้งเรียงรายอยู่จำนวนมาก

วิธีการเดินทางไปยังวัด

การเดินทางไปวัดแห่งนี้ สามารถไปได้ทั้งทางบกและทางน้ำ เพราะวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ส่วนทางบกข้ามสะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์จากอัมพวาฝั่งเมืองมาแล้ว ผ่านวัดบางนางลี่ใหญ่ตรงตามทางมาเรื่อย ๆ หรือจะข้ามสะพานอัมรินทรามาตย์จากบางคนทีฝั่งเมืองก็ได้ ข้ามสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนเลียบแม่น้ำแม่กลอง วัดอยู่ไม่ไกลสักเท่าไหร่ครับ

  • ที่ตั้ง : บ้านค่าย หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
  • เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าสักการะหลวงพ่อนิลมณีตลอด 24 ชั่วโมง

วัดบางกุ้ง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของสมุทรสงครามที่มีความน่าสนใจ ได้ทั้งไหว้พระพร้อมกับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ไปด้วยในตัว เอาเป็นว่าหากคุณมีเวลาว่างเมื่อไหร่ ขอแนะนำให้ลองหาโอกาสไปเที่ยวไหว้พระกันดูครับ และใกล้ ๆ กันกับวัดยังมี กำแพงจำลองของค่ายบางกุ้ง ที่มีรูปปั้นแม่ไม้มวยไทย โดยรูปปั้นแต่ละคู่นั้นจะเป็นท่ามวยไทยต่าง ๆ ให้ได้ดูและศึกษา อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อีกด้วยครับ สำหรับวันนี้ วัดสวยสมุทรสงคราม ต้องขอตัวลาไปก่อน บทความหน้าเราจะพาไปทัวร์ที่ไหน โปรดรอติดตามกันได้เลย สวัสดีครับ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

เว็บแทงไม่อั้น เว็บแทงหวยยอดนิยมที่มีหวยเปิดตลาดมากที่สุด พร้อมระบบการ ฝาก-ถอน ออโต้ รูปแบบใหม่ล่าสุดที่สามารถทำรายการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คำแนะนำ ตลอด 24 ชั่วโมง

เนื้อหาน่าสนใจ

หวยยอดนิยม