9 สถานที่ท่องเที่ยววัดอยุธยา ที่สายบุญตัวจริงไม่ควรพลาด

ท่องเที่ยววัดอยุธยา

วันหยุด ไปเที่ยวที่ไหนดี การเดินทางมา ท่องเที่ยววัดอยุธยา ถือว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ใครหลายคนนั้นตั้งเอาไว้ ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก ซึ่งเป็นคำขวัญประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งวัดวาอาราม สถานที่ท่องเที่ยว และอาหารการกิน ที่นี่จึงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเสมอ ซึ่งกิจกรรมที่นิยมมีทั้งไหว้พระอยุธยา ทั้งการตระเวนหาของกินอร่อยๆ รวมไปถึงการชมโบราณสถานเก่าแก่อีกมากมายที่ทรางคุณค่า หรือจะเป็นการนั่งชิลอยู่ตามคาเฟ่ต่างๆ วันนี้ แทงไม่อั้น จึงอยากพาทุกท่านไปดูกันว่า วัดดังน่าเที่ยวอยุธยา 2567 จะมีที่ไหนบ้าง

ท่องเที่ยววัดอยุธยา 2567 ไม่ไปไม่ได้แล้ว

1. วิหารพระมงคลบพิตร

ท่องเที่ยววัดอยุธยา

 วิหารพระมงคลบพิตร ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สถานที่ประดิษฐาน พระมงคลบพิตร พระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตร และสูง 12.45 เมตร ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด แต่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ได้รับความเสียหาย ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่ด้วยทองสัมฤทธิ์ หุ้มทองดังเช่นในปัจจุบัน คนมักไปไหว้ขอพรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและเสริมเมตตาบารมี

2. วัดราชบูรณะ

ท่องเที่ยววัดอยุธยา

 วัดราชบูรณะ วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ติดกับวัดมหาธาตุทางทิศตะวันออก สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1967 บริเวณที่ถวายพระเพลิงเจ้าอ้ายพระยากับเจ้ายี่พระยา และโปรดเกล้าฯ ให้ก่อเจดีย์ 2 องค์ ปัจจุบันปรากฏซากของเสาพระวิหารและฐานชุกชีพระประธานเหลืออยู่ พระปรางค์ประธาน เป็นศิลปะอยุธยาสมัยแรกซึ่งนิยมสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมขอม ที่ให้พระปรางค์เป็นประธานของวัด ช่องคูหาของพระปรางค์มีพระพุทธรูปยืนปูนปั้นประดิษฐานช่องละ 1 องค์ องค์ปรางค์ประดับด้วยปูนปั้นรูปครุฑ ยักษ์ เทวดา นาค พระปรางค์องค์นี้มีลวดลายสวยงามมาก

3. วัดโลกยสุธาราม (วัดพระนอน)

ท่องเที่ยววัดอยุธยา

 วัดโลกยสุธาราม ตั้งอยู่บริเวณเกาะเมืองอยุธยา ในพื้นที่เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ใกล้เจดีย์พระศรีสุริโยทัย เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา สถานที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ ก่ออิฐถือปูน ขนาดความยาว 42 เมตร ความสูง 8 เมตร มีดอกบัวเกยซ้อนรองรับพระเศียรแทนพระเขนย สันนิษฐานว่าแต่เดิมเป็นพระพุทธรูปไม่ทรงเครื่อง แต่การบูรณะในปีพุทธศักราชที่ 2499 ยังคงมีการแก้พระเศียรให้เป็นอย่างพระพุทธรูปทรงเครื่อง โดยรอบองค์พระนั้นจะมีเสาอิฐแปดเหลี่ยม รวมทั้งสิ้น 24 ต้น มีการสันนิษฐานว่าในอดีตคงจะมีการสร้างวิหารครอบเอาไว้ แต่ทว่ากลับไม่ปรากฏหลักฐานว่าพังทลายลงเมื่อใด ที่มีความเชื่อกันว่าหากใครได้เดินทางมาสักการะจะช่วยเสริมเมตตามหานิยมให้แก่ตอนได้อีกด้วย

4. วัดไชยวัฒนาราม

ท่องเที่ยววัดอยุธยา

วัดไชยวัฒนาราม นั้นเป็นอีกหนึ่งวัดโบราณของอยุธยา ที่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับพระตำหนักสิริยาลัย มีการก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันวัดแห่งนี้ยังคงความสวยงามและน่าไปเที่ยวชมมาก ๆ ซึ่งยังมีสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดอยู่อีกมากมาย ไม่ว่าจเป็น พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งเป็นองค์ปรางค์ประธานของวัด, ระเบียงคด มีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่มีความเก่าแก่ตั้งอยู่มากกว่า 100 องค์ และยังมีพระอุโบสถ ที่ภายในมีซากพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยถูกสร้างขึ้นมาด้วยหินทราย ทั้งนี้ ทางกรมศิลปากรได้ดำเนินการบูรณะกันมาตลอด ซึ่งคนนิยมไปเที่ยวชมโบราณสถานต่าง ๆ พร้อมใส่ชุดไทยถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

5. วัดพุทไธศวรรย์

ท่องเที่ยววัดอยุธยา

 วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เป็นวัดเก่าแก่ที่รอดพ้นจากการถูกเผาทำลายเมื่อครั้งเสียกรุงใน พ.ศ. 2310 ภายในวัดจึงมีสิ่งน่าชมมากมาย เช่น องค์ปรางค์ประธาน ภายในประดิษฐานพระเจดีย์องค์เล็ก ๆ และรอยพระพุทธบาท ให้กราบสักการะ, ตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เชื่อกันว่าเป็นที่ประทับของพระพุทธโฆษาจารย์ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ผู้เป็นอาจารย์ของสมเด็จพระเพทราชา, วิหารพระพุทไธศวรรย์ (วิหารพระนอน) รวมถึงยังมี หลวงพ่อดำ พระพุทธรูปปูนปั้นสีดำปางมารวิชัย คนมักไปขอพรในเรื่องของสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ

6. วัดใหญ่ชัยมงคล

ท่องเที่ยววัดอยุธยา

 วัดใหญ่ชัยมงคล วัดโบราณที่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา ไม่ไกลจากวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ เจดีย์ชัยมงคล อนุสรณ์แห่งชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเหนือมังกะยอชวา พระมหาอุปราชของหงสาวดี, พระพุทธชัยมงคล พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ปั้นด้วยหินทรายทั้งองค์ และ วิหารพระพุทธไสยาสน์ สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นที่ถวายสักการบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐาน ปัจจุบันมีการสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีผู้นิยมไปนมัสการอย่างสม่ำเสมอ

7. วัดพนัญเชิงวรวิหาร

ท่องเที่ยววัดอยุธยา

วัดพนัญเชิงวรวิหาร นั้นมีตำแปน่งที่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา ติดกับริมแม่น้ำป่าสักบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยา ถือได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะเป็นสถานที่ประดิษฐานของ พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า เจ้าพ่อซำปอกง พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย หน้าตักกว้างประมาณ 20 เมตร สูง 19 เมตร อันเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชน ผู้คนมักไปขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย เสริมบารมี นอกจากนี้ยังมีตำหนักเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ประดิษฐานรูปปั้น เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก อนุสรณ์ความรัก ซึ่งคนมักขอพรเรื่องคู่ครอง รวมถึงขอพรในเรื่องอื่น ๆ เช่น ขอบุตร การเงิน และความสำเร็จในหน้าที่การงาน

8. วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร

ท่องเที่ยววัดอยุธยา

วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร หรือที่คนไทยเราเรียกกันสั้น ๆ ว่า วัดหน้าพระเมรุ นั้นตั้งอยู่ติดริมคลองสระบัวทางทิศเหนือของคูเมือง วัดแห่งนี้ไม่ได้ถูกพม่าทำลายและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุด โดยเฉพาะทางด้านพระอุโบสถที่มีหน้าบันเป็นไม้สักแกะสลักรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหยียบเศียรนาค ผู้คนต่างนิยมพากันลอดซุ้มประตูหน้าบันเพื่อเป็นการแก้เคราะห์และขอพรในเรื่องต่าง ๆ เมื่อเดินทางไปที่วัดแห่งนี้ ส่วนภายในเป็นที่ตั้งประดิษฐาน พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ทั้งยังทรงเครื่องแบบกษัตราธิราช ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเป็นพระผู้มีชัยชนะเหนือหมู่มารทั้ง 3 โลก นอกจากนี้ยังมี พระพุทธคันธารราฐมหาประสิทธิ์ พระพุทธรูปสมัยทวารวดี อายุประมาณ 1,500 ปี ที่นิยมไปกราบไหว้กันอีกด้วย

9. วัดกลางคลองวัฒนาราม

ท่องเที่ยววัดอยุธยา

วัดกลางคลองวัฒนาราม วัดสวยขนาดกะทัดรัดที่ตั้งอยู่ในอำเภอเสนา เดิมชื่อว่า วัดบ่อหัก ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น วัดกลางคลองวัฒนาราม โดดเด่นด้วยอุโบสถสีม่วงสดใส สื่อถึงความสงบและเย็นสบายใจ ออกแบบและประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นและกระจกงดงาม จากฝีมือ พระใบฎีกาเอกลักษณ์ อาภสฺสโร เจ้าอาวาสวัด ภายในประดิษฐาน หลวงพ่อโป เป็นพระประธานประจำอุโบสถ

และนี่เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งในการ ท่องเที่ยววัดอยุธยา เพียงไม่กี่แห่งที่เรานำมาแนะนำกัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และที่กินอีกมากมาย เอาเป็นว่าหากมีโอกาสเราขอแนะนำให้ท่านลองปักหมุดกันดูสักวัน แล้วจัดเส้นทางท่องเที่ยวฉบับวันเดย์ทริป หรือจะเป็นการเที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน ที่จังหวัดอยุธยากันได้เลย สำหรับวันนี้ แทงไม่อั้น คงต้องขอตัวลาไปก่อน กลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในบทความต่อไป สวัสดีครับ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

เว็บแทงไม่อั้น เว็บแทงหวยยอดนิยมที่มีหวยเปิดตลาดมากที่สุด พร้อมระบบการ ฝาก-ถอน ออโต้ รูปแบบใหม่ล่าสุดที่สามารถทำรายการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คำแนะนำ ตลอด 24 ชั่วโมง

เนื้อหาน่าสนใจ

หวยยอดนิยม